Om mig

Om mig

Jag är legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut med psykodynamisk inriktning. Jag har även en steg 1 utbildning i KBT och är handledare och lärare i psykoterapi. 

.

Min grundsyn är psykodynamisk och med detta som bas erbjuder jag långtids- och korttidsterapi. Jag har vidareutbildadet mig i flera olika modeller för känslofokuserad terapi (se vidare under länkar och utbildningar) och dessa metoder ligger ofta till grund för det praktiska behandlingsarbetet.  Alla samtalskontakter utformas utfirån just dina behov och förutsättningar och bygger på aktuell forskning.


Jag är överlag en aktiv psykoterapeut och har här och nu som utgångspunkt för terapin. Det som händer i terapirummet händer sannolikt även i vardagen och det ger en konkret möjlighet att fånga upp associationer, känslor, tankar och reaktioner och arbeta med dessa. Vi försöker tillsammans förstå nuläget utifrån tidigare levnadshistoria. I kontakten finns utrymme både för det som orsakar lidande och för det som ger glädje.


Jag tar emot vuxna och lite äldre ungdomar. Som förälder kan du få stöd i föräldarrollen och behöver ditt barn en egen kontakt så kan jag hjälpa till med att förmedla en sådan kontakt. Du är också välkommen att komma tillsammans med din partner.


Jag har bland annat arbetat inom den somatiska vården med frågeställningar som kan bli aktuella i samband med olika funktionhinder. Andra vanliga frågeställningar är relationella problem, kristerapi, trauma, utmattningstillstånd och depression.


Jag är medlem i Psykologförbundet, Psykologföretagarna och Riksföreningen Psykoterapicentrum (RPC).