Hur går det till?

Hur går det till?

Hur går det till?

Kontakta mig via mail eller telefon så ringer jag upp för att avtala en första tid. Det vanliga är att vi  träffas vid 1-3 tillfällen för att ta ställning till om det finns önskan eller behov att inleda en behandlingskontakt. De inledande samtalen brukar vara till hjälp för att sortera i vad som är vad och ibland är dessa samtal en tillräcklig hjälp för ögonblicket. Vid en fortsatt kontakt används dessa samtal för att skapa bästa möjliga upplägg utifrån dina behov och  förutsättningar.


Vi formulerar tillsammans ett fokus och utifrån detta en plan för ofta och länge vi ska träffas.


Det finns även möjlighet att träffas via video.