Handledning

Handledning


Jag erbjuder psykoterapihandledning för terapeuter med psykodynamisk inriktning och/eller affektfokuserad inriktning. Det går bra att boka tid både för enstaka konsultationer och för längre kontakter.


Jag erbjuder personalhandledning i grupp för en rad olika typer av verksamheter.