Psykoterapi och psykologisk rådgivning

Psykoterapi och psykologisk rådgivning


Känslofokuserad (affektfokuserad) korttidsterapi kan användas både för ett avgränsat problem och för att komma en bit på väg i en djupare utvecklingsprocess. I en korttidsterapi är psykoterapeuten mer aktiv än i en långtidsterapi och styr processen framåt genom att hålla fast vid ett tydligt fokus


Det finns flera olika känslofokuserade terapiformer. Gemensam är synen på att känslor är centrala, medfödda reaktionsmönster som syftar till att ge oss snabb information om vad vi behöver. Syftet med ilska är t ex att vi ska förstå att vi behöver sätta gränser och syftet med rädsla är att få en signal om att vi ska sätta oss i säkerhet. Ibland har vi av olika anledningar förlorat förmågan att uppfatta en eller flera av våra grundläggande känslor och istället utvecklat symptom eller försvar mot känslorna. Känslofokuserad terapi syftar till att öka kontakten våra grundläggande känslor. Att kunna uppfatta och använda sina känslor antas ha stor betydelse för både självkänsla och psykiskt hälsa.Psykodynamisk långtidsterapi

Ibland är det nödvändigt med en längre terapi, både för att bygga upp trygghet och för att kunna förstå och förändra mönster som kommer av erfarenheter tidigt i livet. Bakgrunden till psykiska symptom går i allmänhet att förstå och genom att arbeta med det som orsakat symptomen kan man helt eller delvis minska symptomen. Psykodynamisk terapi är också en väg till utveckling och ökad självinsikt oavsett om det finns psykiska symptom eller inte. Jag erbjuder psykodynamisk långtidsterapi med inslag av känslofokuserad psykoterapi.Parterapi

I en parterapi kan ni få hjälp att förstå era styrkor och sårbarheter som par. Tillsammans med en terapeut får ni möjlighet att förstå, pröva nytt och att acceptera varandra för att utveckla er relation. Det kan också handla om att få hjälp när något har hänt som påverkar relationen (dödfall, otrohet mm). Ibland kommer par också för att få stöd i samband med en beslutad eller pågående separation. Kristerapi

Kriser ingår i livet, men ibland räcker inte det stöd som går att få i vardagen. Kanske känns en sorg för svår att bära själv, ett dödsfall kommer plötsligt eller väcker komplicerade känslomässiga reaktioner. Om krisen utlösts av en traumatiserande händelse kan det också vara så att tryggheten raserats och behöver då återskapas. I en kris väcks ofta existentiella funderingar och vi kan börja ifrågasätta vår identitet och riktning i livet. Ibland gör några få samtal stor skillnad och ibland kan en längre kontakt behövas.Psykologisk rådgivning och coaching

Du kan också söka psykologisk rådgivning eller coaching kring en specifik frågeställning. Det kan handla om stöd i föräldrarollen, eller förhållningssätt i andra nära relationer. Det kan även gälla situationer i arbetslivet som du som chef eller medarbetare vill få hjälp att förstå din roll i och reflektera kring. Ett fåtal samtal kan ofta göra stor skillnad.