Handledning

Kristina Larsen

Psykologi och psykoterapi

Handledning


Jag erbjuder psykoterapihandledning för terapeuter med psykodynamisk inriktning och/eller affektfokuserad inriktning. Det går bra att boka tid både för enstaka konsultationer och för längre kontakter.


Jag erbjuder personalhandledning i grupp. Just nu går jag handledarutbildningen och kan därför erbjuda handledning i grupp till reducerat pris.